ZIŅAS BEZ ROBEŽĀM: Pasaulē. Latvijā. Latgalē
Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem”.
Par ziņu raidījumu "Ziņas bez robežām: Pasaulē. Latvijā. Latgalē" saturu atbild SIA "Alise Plus". #SIF_MAF2023