Ilgtspēja Latgalē: mūsu vērtības
Projektu "Tyvōk LATGOLAI" finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem”.
Par raidījumu "Ilgtspēja Latgalē: mūsu vērtības" saturu atbild SIA "Alise Plus".
#sif_maf2023