Ētikas kodekss
 Žurnālista galvenais mērķis ir maksimāli noskaidrot patiesību. Žurnālists nedrīkst pārstāvēt citas intereses kā vienīgi savu lasītāju, skatītāju un klausītāju tiesības zināt patiesību par notikumiem, kas viņiem šķiet nozīmīgi, sabiedriski svarīgi un interesanti.

Žurnālistam ir jādara viss, kas ir viņa spēkos, lai vispusīgi atainotu aprakstāmos notikumus. Žurnālists nedrīkst publicēt informāciju bez pamatotas pārliecības par tās ticamību. Komentāri nedrīkst balstīties uz nepatiesiem faktiem vai sagrozītu informāciju.

Izplatot informāciju, kas var ietekmēt cilvēka reputāciju, ir jādod viņam iespēja izteikties. Kļūdas ir jālabo pēc iespējas ātri un pilnīgi. Plaģiātisms nav pieļaujams. Žurnālistiem un redaktoriem ir jāgādā, lai redakcijas materiāli būtu stingri nodalīti no reklāmas. Žurnālistiem ir jāizvairās gan no īstiem, gan no iespējamiem vai šķietamiem interešu konfliktiem.

Žurnālists nedrīkst pieņemt materiālus labumus  no tiem, par kuriem viņš veido materiālus. Apmaksāti ceļojumi kāda notikuma atspoguļošanai drīkst tikt pieņemti tikai ar ikreizēju biedrības valdes priekšsēdētāja atļauju, un uz ceļojuma pamata tapušajā materiālā ir jāparādās informācijai par to, kas ceļojumu ir apmaksājis.